O nás

Firma SEDLBAUER AG se sídlem v Grafenau v Bavorském lese, která byla založen 1899, je inovativní, středněvelký podnik  specializující se na následující oblasti:


  • zpracování plechu

  • elektromechanika (kompetentní ve zpracování kovu a elektronice)

  • induktivní součásti a napájecí zdroje 

  • lékařská technika

  • technika optických vláken

Společně s 250 kvalifikovanými spplupracovníky vyvíjíme a vyrábíme jak vlastní výrobky,  tak i  výrobky na přání zákazníkůNabídka činností zahrnuje projektování, vývoj, design, konstrukci, zhotovení, provedení certifikace a zkoušek a uvedení do provozu na místě.

Moderní strojový park a v praxi prováděný systém managementu jakosti  certifikovaný podle norem DIN EN ISO 9001:2008 und EN ISO 13485:2012, EN ISO 13485:2012/AC:2012 zaručují našim zákazníků technicky vysoce hodnotná a ekonomicky zajímavá řešení. Díky kooperaci s certifikovanými dodavateli se rozšiřuje naše paleta nabídek.

Jsme dodavatelem pro zákazníky z různých oborů. To se také odráží v rozmanitosti námi vyráběných výrobků, ke kterým mezi jinými patří jízdenkové, parkovací a vstupní systémy, výrobky pro telekomunikaci, přepravní, dopravní a lékařskou techniku nebo elektromobilitu. Abychom mohli rychle a s ohledem na náklady vycházet vstříc našim zákazníků i požadavkům trhu, je pro nás samozřejmostí stálé prohlubování a rozšiřování našeho know-how. Tím neustále držíme krok s pulzem času.